Basisopleiding Taxichauffeur

Door tal van ontwikkelingen is de rol van de taxi steeds verder toenemen, hierdoor is de taak van de taxi-chauffeur omvangrijker geworden, reden waarom een gedegen opleiding voor de taxi-chauffeur noodzakelijk is.

De taxi-chauffeur is immers het visitekaartje van het bedrijf, de passagiers moeten zich bij hem of haar op hun gemak voelen. Een chauffeur die een goede opleiding heeft genoten in klantvriendelijkheid,
veiligheid en regelgeving is voor het taxibedrijf van grote waarde.

Het taxidiploma is verplicht voor:

 • Iedereen die na 1 juli 2004 taxichauffeur wil worden, moet met goed gevolg het wettelijk verplichte CCV-examen voor taxichauffeurs afleggen.
 • Iedereen die na 1 juli 2001 taxichauffeur is geworden, moet vóór 1 juli 2006 het examen met goed gevolg afleggen. Chauffeurs die het examen voor deze datum
  niet halen, mogen geen taxivervoer meer verrrichten.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. U kunt eerst het theorieexamen doen en daarna het praktijkexamen, maar andersom mag ook.

In het theoriedeel wordt aandacht geschonken aan de volgende onderwerpen:

 • Administratie en documenten
 • Wet- en regelgeving
 • Verkeersdeelname
 • Verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten
 • Afhandeling ongevallen
 • Oplossen van storingen
 • Communicatie en boordapparatuur
 • Klantgerichtheid en beroepshouding
 • Klantsoorten en gedrag
 • Conflictsituaties en het eigen gedrag
 • Handelen bij agressie
 • Klachtenprocedure
 • Route en rijtijd
 • Topografische kennis

In het praktijkdeel wordt aandacht geschonken aan:

 • Toepassing wet-en regelgeving
 • Uitvoering rijklaarcontrole
 • Tijdige herkenning van risico's en juiste reactie
 • Rijvaardigheid en stratenkennis

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen, het praktijkexamen duurt 85 minuten. Kandidaten die slagen voor beide onderdelen ontvangen het Basisdiploma Taxichauffeur zoals bedoeld in de Taxiwet.

Naast de basisopleiding zijn aanvullende trainingen mogelijk voor o.a.:

 • Doelgroepenvervoer (rolstoel- en schoolvervoer)
 • Sociale vaardigheden
 • HNR - Het Nieuwe Rijden voor taxichauffeurs